Vanhempien ylipaino ennen raskautta lisää lapsen ylipainoriskiä

Isän ylipaino ja lihavuus ennen raskausaikaa on lähes samanveroinen vaaratekijä lapsen ylipainoriskin kannalta kuin äidin raskautta edeltävä paino ja lihavuus.

Lapsen paino-ongelmien todennäköisyyttä kasvattaa lisäksi äidin runsas painonnousu alkuraskauden aikana.

Tiedot käyvät ilmi terveystieteiden maisteri Anne Jääskeläisen väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten nuorten ylipainon ja lihavuuden vaaraan liittyviä varhaisia tekijöitä sekä perimän ja ruokailutottumusten yhteisvaikutuksia.

Säännöllinen ateriarytmi suojatekijä

Tutkimus osoitti, että säännöllinen viiden aterian rytmi arkipäivisin suojasi sekä tyttöjä että poikia ylipainolta ja lihavuudelta ja poikia myös vyötärölihavuudelta. Vertailuna käytettiin ateriarytmiä, johon ei kuulunut lainkaan aamiaista.

Ateriarytmin yhteys lihomisen vaaraan näkyi myös siten, että säännöllinen ateriointi tasoitti eroa painoindeksissä perinnöllisesti enemmän ja vähemmän lihomiselle alttiiden nuorten välillä. Tuloksissa huomioitiin useita lapsuusiän taustatekijöitä.

Varhaisen ohjauksen merkitys korostuu

Väitöskirjatutkimuksessa seurattiin raskausajasta lähtien vuonna 1986 Pohjois-Suomessa syntyneitä lapsia. Viimeisin tiedonkeruu toteutettiin vuosina 2001-2002, kun tutkittavat olivat 16-vuotiaita. Väitöskirjan eri osatutkimuksissa seurattavia lapsia oli kaikkiaan 4600-6600.

Anne Jääskeläisen mukaan tutkimuksen tulokset korostavat koko perheen varhaisen ohjauksen merkitystä lapsen lihavuuden ehkäisyssä. Samalla tulokset vahvistavat, että lihomiselle altistavien perintötekijöiden vaikutuksia voidaan vähentää elintavoilla, kuten säännöllisellä ateriarytmillä.

Jääskeläisen väitöskirja tarkastetaan lauantaina Itä-Suomen yliopistossa.

Toimittaja: Viestintä Nutrimedia