THL: Ruokatottumukset kehittymässä myönteiseen suuntaan

Voi-kasviöljyseosten käytön kasvu näyttää pysähtyneen, eikä leivän kulutus enää vähene naisilla. Myös suomalaisten lihominen on pysähtynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimus.

THL seuraa aikuisväestön terveyskäyttäytymistä ja terveyttä vuosittaisella kyselyllä. Viime keväänä toteutettuun uusimpaan kyselyyn vastasi noin 2500 iältään 15 – 64 -vuotiasta suomalaista.

Ruuanvalmistuksessa suositaan kasviöljyä

Tutkija Anni Helldán THL:stä pitää tuoreimman kyselyn mielenkiintoisimpana antina suomalaisten rasvankäyttötottumuksissa tapahtunutta muutosta.

Suomalaiset lisäsivät voi-kasviöljyseosten käyttöä vuosina 2009-2012, mutta kulutuksen kasvu näyttää nyt pysähtyneen. Miehistä 33 prosenttia ja naisista 38 prosenttia kertoi kyselyssä käyttävänsä leivän päällä pääasiassa voita sisältävää voi-kasviöljyseosta.

– Ravitsemus on ollut tänä vuonna paljon puheissa esillä, ja vaikuttaa siltä, että suositusten mukaiset ruokavalinnat alkavat taas pikku hiljaa lyödä läpi. Emme silti vielä tiedä, kääntyykö voi-kasviöljyseosten suosio kokonaan laskuun, mutta toivomme niin, Helldán sanoo.

Helldánin mukaan kasviöljyjen käyttö ruuanvalmistuksessa on tasaisesti lisääntynyt jo pitemmän aikaa. Tänä vuonna kasviöljyjä kertoi suosivansa ruuanvalmistuksessa 54 prosenttia vastanneista, kun heitä 1990-luvun alussa oli noin 30 prosenttia.

Kasvikset maistuvat tuoreena

Tuoreiden kasvisten käyttö on edelleen lisääntynyt. Reilu kolmannes miehistä ja puolet naisista syö niitä päivittäin. Kypsennettyjä kasviksia käyttää päivittäin vain 14 prosenttia vastanneista. Hedelmät ja marjat kuuluvat päivittäisiin ruokatottumuksiin vajaalla kolmanneksella suomalaisista.

Rasvaton maito on käytetyin maitolaatu. Noin neljännes aikuisista ei juo maitoa lainkaan. Leivän kulutuksen lasku on naisilla pysähtynyt, mutta miehillä kulutus edelleen vähenee.

Vapaa-ajalla liikutaan, työmatkalla ei

Ylipainoisuus on Suomessa kevään kyselyn mukaan yhtä yleistä kuin vuosi sitten. Miehistä 59 prosenttia ja naisista 44 prosenttia on ylipainoisia eli painoindeksi (BMI) on yli 25. Lihaviksi (BMI yli 30) voidaan luokitella miehistä 17 ja naisista 14 prosenttia. Arviot perustuvat kyselyyn vastanneiden itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin.

Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt viime vuosina tasaisesti. Reilu puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Työmatkaliikunta ei sen sijaan erityisemmin innosta suomalaisia. Vähintään 30 minuuttia päivässä työmatkoillaan liikkuu kyselyn mukaan vain 11 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista.

THL on seurannut suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymistä vuosittaisella postikyselyllä vuodesta 1978 lähtien. Tutkimuksen tärkeimmät terveyskäyttäytymisen osa-alueet ovat ruokatottumukset, liikunta, tupakointi ja alkoholinkäyttö.

Toimittaja: Viestintä Nutrimedia