Sokeroitujen juomien käyttö ennustaa painoa leikki-iässä

Säännöllinen sokeroitujen mehujen ja virvoitusjuomien käyttö on yhteydessä leikki-ikäisen lapsen painoindeksiin, kertoo yhdysvaltalainen tutkimus, jossa vertailtiin 2-5 –vuotiaiden lasten juomien käyttötottumuksia.

Säännöllinen sokeroitujen mehujen ja virvoitusjuomien käyttö on yhteydessä leikki-ikäisen lapsen painoindeksiin, kertoo yhdysvaltalainen tutkimus, jossa vertailtiin 2-5 –vuotiaiden lasten juomien käyttötottumuksia.

Tutkimuksessa havaittiin, että säännöllisesti sokeroituja mehuja ja limsoja käyttävät 4- ja 5-vuotiaat olivat painavampia kuin juomia vain satunnaisesti käyttävät ikätoverit. Nuoremmilla lapsilla samanlaista yhteyttä ei vielä havaittu. Viiden vuoden iässä säännöllinen sokerijuomien käyttö ennusti lisäksi suurempaa todennäköisyyttä ylipaino-ongelmiin.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 9600 lasta, ja siitä kertoi lastenlääketieteen tutkimusjulkaisu The Pediatrics.

Sokeri heikentää ruokavalion laatua

Suomessa tehtyjen, leikki-ikäisten lasten ravitsemusta koskevien tutkimusten perusteella tiedetään, että mehujuomat ovat lasten ruokavaliossa ylivoimaisesti suurin sokerin lähde. Lähes kolmannes päivittäisestä sokerista saadaan mehujuomista.

Kun lapsen ruokavaliossa on paljon sokeria, se vaikuttaa koko ruokavalion laatuun. Suosituksen mukaiseen ruokavalioon kuuluvien elintarvikkeiden, kuten kasvisten ja täysjyväviljan kulutus on tutkimusten mukaan sitä vähäisempää mitä suurempi rooli sokerilla on lapsen ruokavaliossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys vuodelta 2008 kertoo lisäksi, että useimpien vitamiinien ja kivennäisaineiden sekä ravintokuidun saanti ruokavaliosta laskee, kun lisätyn sokerin osuus leikki-ikäisen ruokavaliossa kasvaa.

Ravitsemussuositusten mukaisia ruokajuomia leikki-ikäiselle lapselle ovat rasvaton maito tai piimä. Suositeltavin janojuoma on vesi.

Toimittaja: Viestintä Nutrimedia