Raskausaikana luodaan pohja imetyksen onnistumiselle

Neuvolassa ja synnytyssairaalassa annettu ohjaus ja tuki vaikuttavat imetyksen onnistumiseen.

Raskausaikana luodaan edellytykset imetykselle antamalla perheille tietoa imetyksen eduista sekä käytännön toteuttamisesta. Näin linjaa äskettäin julkaistu Äitiysneuvolaopas.

Raskausajan imetysohjauksen tavoitteena on imetystä koskevien tietojen lisääminen sekä myönteisen imetysasenteen vahvistaminen. Imetystietoa ja – ohjausta voidaan toteuttaa terveystarkastuksissa, perhevalmennuksessa ja kotikäynneillä.

Ohjausta molemmille vanhemmille

Ohjausta pitää antaa molemmille vanhemmille ja tarvittaessa myös muille äidin läheisille, sillä he ovat imetyksen tärkeimpiä tukijoita. Imetyksen opetteluvaiheessa, ensimmäisten synnytyksen jälkeisten viikkojen aikana terveydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus ja tuki ovat tärkeitä.

Äidit hyötyvät realistisesta ja käytännönläheisestä ohjauksesta. Jos imetyksessä on ongelmia, ohjaajalla tulisi olla riittävästi aikaa perehtyä äidin tilanteeseen. Synnytyksen jälkeinen kotikäynti antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Alun jälkeen imetyksestä tulisi puhua jokaisella neuvolakäynnillä niin pitkään kuin imetys jatkuu.

Imetyssuositus toteutuu huonosti

Suomalaisvauvoille suositellaan yksinomaista imetystä puolen vuoden ikään saakka. Kiinteät lisäruuat voidaan aloittaa 4-6 kuukauden iässä lapsen yksilöllisen tarpeen ja neuvolan ohjeiden mukaan. Imetystä suositellaan jatkettavaksi vähintään vuoden ikään kiinteiden lisäruokien ohella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys osoittaa, että imetyssuosituksen toteutumiseen on vielä matkaa. Neljän kuukauden ikäisistä vauvoista vajaa neljännes on täysimetettyjä, puolivuotiaista vajaa prosentti.

Toimittaja: Viestintä Nutrimedia