Päivähoitoon suositellaan maksutonta ksylitolia

Päiväkodeissa tulisi antaa lapsille maksutta 1 – 2 ksylitolipastillia tai –purukumia ruokailun jälkeen, suosittelee sosiaali- ja terveysministeriö kunnille.

Totuttelu ksylitolin päivittäiseen käyttöön voidaan asiantuntijoiden mielestä aloittaa pastilleilla jo lapsen oppiessa syömään kiinteitä ruokia eli ensimmäisen ikävuoden jälkipuoliskolla.

 

Stm:n suosituksen mukaan päivähoidossa tulisi lisäksi välttää makeisten tarjoamista. Makeisista vapaa päivähoitoympäristö on yksi keino edistää suun terveyttä edistävien tottumusten omaksumista lapsuusvuosina.

Asiantuntijat kantavat huolta siitä, että vain noin puolet suomalaislapsista harjaa hampaitaan suositusten mukaisesti kaksi kertaa päivässä. Siksi myös päivähoidossa on tärkeää kiinnittää huomiota terveellisten elintapojen edistämiseen ja oppimiseen.

Päivähoidossa on tällä hetkellä ksylitolin käytössä erilaisia käytäntöjä. Osa kunnista kustantaa pastillit, osa ei. Joissakin päiväkodeissa hoitajat tai vanhempainyhdistys keräävät rahaa pastilleita varten, toisissa pastilleja tai purkkaa ei käytetä lainkaan. Stm:n suosituksen toivotaan yhtenäistävän käytäntöjä.

5 gramman päiväannos pienentää kariesriskiä

Käypä hoito -suositus hammaskarieksen hallinnasta painottaa, että omahoitoon liittyvät tavat tulisi omaksua jo varhaislapsuudessa. Varhain aloitettu säännöllinen hampaiden harjaus luo hyvät edellytykset sille, että hampaat säilyvät terveinä mahdollisimman pitkään.

Suosituksen mukaan päivittäinen ksylitolipurukumin tai -pastillien käyttö ainakin kolme kertaa päivässä aterian jälkeen pienentää hampaiden reikiintymisen riskiä. Päiväannoksen tulee olla yhteensä vähintään 5 grammaa ksylitolia. Määrä vastaa 3 – 5 kertaa päivässä nautittua kahta täysksylitolipurukumin palaa.

Reikiintymistä ehkäisevä vaikutus on erityisen tehokas siinä vaiheessa, kun hampaat ovat puhkeamassa suuhun. Tässä ikävaiheessa moni suomalaislapsi syö päivähoidossa 2 – 3 päivän noin 5 ateriasta.

Toimittaja: Viestintä Nutrimedia