Luomumaitoa käyttävät lapset saavat ravinnostaan vähän D-vitamiinia

Luomumaitoa juovat lapset saavat ravinnostaan miltei puolet vähemmän D-vitamiinia kuin tavanomaista maitoa juovat lapset, kertoo Helsingin yliopistossa tehty tutkimus.

Luomumaitoon ei Suomessa lisätä D-vitamiinia.

Tutkimuksessa vertailtiin luomumaitoa ja tavanomaista maitoa tarjoavan päiväkodin lasten D-vitamiinin saantia päiväkoti- ja kotiruuasta sekä vitamiinivalmisteista. Lisäksi lasten veren D-vitamiinipitoisuudet mitattiin.

Valtaosa D-vitamiinista valmisteina

Vaikka D-vitamiinin saannissa ravinnosta oli suuri ero lapsiryhmien välillä, vitamiinin kokonaissaanti oli suositusten mukaista. Kaikki tutkimuksen osallistuneet lapset söivät suositusten mukaisesti D-vitamiinivalmisteita.

Luomumaitoa juovilla lapsilla valmisteiden osuus kokonaissaannista oli lähes 80 prosenttia. Ilman vitamiinilisän käyttöä luomumaitoa juovien lasten D-vitamiinin saanti olisi jäänyt selvästi alle suositusten. Lasten verestä mitatut D-vitamiinipitoisuudet olivat molemmissa ryhmissä viitearvojen mukaiset.

Kunnat haluavat lisätä luomuruokailua

Tutkimus toteutettiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ehdotuksesta, sillä kiinnostus luomun käyttöön on lisääntynyt julkisissa ruokapalveluissa. Esimerkiksi Helsingissä on tavoitteena, että vuonna 2015 päiväkodeissa tarjottavan ruuan raaka-aineista puolet on luomua.

Päiväkotiateriat saattavat muodostaa lapsilla jopa kaksi kolmasosaa päivän syödystä ruuasta, joten niiden vaikutus lasten ravitsemustilaan on merkittävä.

Luomuliitto ei kannata luomumaidon vitaminointia

Suomalaisten D-vitamiinin saannin parantamiseksi nestemäisiin maitovalmisteisiin ja ravintorasvoihin on lisätty D-vitamiinia jo kymmenen vuotta. Maitovalmisteiden D-vitaminointi ei ole Suomessa pakollista, vaan se toteutetaan yhteisymmärryksessä elintarviketeollisuuden kanssa.

Luomutuotteiden vitaminointi on tällä hetkellä luomusäädöksen mukaan sallittua vain, jos se on lakisääteistä. D-vitamiinin vapaaehtoinen lisäys luomumaitoon edellyttäisi EU:n luomuasetuksen muuttamista.

Lakisääteinen maitovalmisteiden D-vitamiinilisäys ei saa kannatusta Luomuliitolta. Luomuliitto perustelee kantaansa sillä, että D-vitaminointi edellyttää maidon homogenointia. Tällä hetkellä luomumaitoa ei homogenoida, mitä on pidetty yhtenä luomumaidon vahvuutena.

Vitaminoitujen maitovalmisteiden ja rasvojen lisäksi D-vitamiinin luonnollisia lähteitä ruokavaliossa ovat kala, kananmuna ja metsäsienet. Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa alle 2-vuotiaille suositellaan 10 mikrogramman ja 2–18-vuotiaille 7,5 mikrogramman päivittäistä D-vitamiinilisää ympäri vuoden.

Toimittaja: Viestintä Nutrimedia